Csak úgy eszembe jutott.


A Gömbös-kormány Nemzeti Munkaterve (részletek) 1932. október 24.

1. Politikánk célja a magyar nemzet felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elérhető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása. Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmányos központi akarat által irányított független nemzeti állam keretén belül valósítható meg, politikánk közvetlen feladatául az öncélú nemzeti állam kiépítését tekintjük.

6. Közjogi és államigazgatási berendezésünket - a mai kor követelményeinek figyelembevételével, de a hagyományokban rejlő erkölcsi erők megóvásával - úgy kívánjuk átalakítani, hogy ez a közjogi és államigazgatási berendezés a nemzeti erők maximumát bocsáthassa a nemzeti célok megvalósítása végett a nemzet vezetőinek rendelkezésére.
7. Az egyéni szabadság elvének teljes érvényesülésére törekszünk, addig a határig, ameddig ez a szabadság a nemzeti közösség érdekeit nem veszélyezteti. Ezt az elvet a munkaviszony szabályozása tekintetében is irányadónak tartjuk.
8. Az egyesületi és gyülekezési jog szabályozásánál irányelvünk, hogy minden egyesületnek és gyülekezésnek közvetlenül vagy közvetve a nemzeti erők meghatványozását kell szolgálnia.
9. A sajtószabadság fenntartása nemzeti érdek addig a határig, amíg a sajtó valóban a nemzet érdekeit szolgálja.

31. Gazdasági és hitelpolitikai törvényeinket a gazdasági élet változásainak megfelelően olyan módon óhajtjuk megreformálni, hogy azokban a magyar nemzet sajátos lelki és gazdasági tulajdonságai teljes mértékben figyelembe vétessenek. Ugyanezt az elvet óhajtjuk érvényesíteni a büntető jogszabályok alkotásánál is.

34. Közgazdaságunkat a magántulajdon elvén és a kapitalista termelés formái között akarjuk fenntartani. Utóbbinak a nemzet egyetemére káros kinövéseit erős kézzel igyekezünk lenyesni.

37. Termelésünk és fogyasztásunk összhangba hozását és nemzetünk megélhetési viszonyainak javítását nem a tömegek életszínvonalának lesüllyesztésével, hanem olyképp akarjuk megoldani, hogy az összes termelő erők serkentésével, helyes szervezésével és tevékenységüknek a szükségletekhez igazodó irányításával minél több valódi értéket produkáljunk. Sem a fukarság, sem a pazarlás nem ideálunk. A jövedelmi és vagyoni viszonyokon felül való költekezésnek széles rétegekben lábra kapott szokását kiküszöbölni kívánjuk.

45. Munka és nem segély
Munkaképes emberek munkanélküliség címén való segélyezésének elvi ellenségei vagyunk s a munkanélkülieket csak munka ellenében támogatjuk.

83. Magyar faji sajátságokban gyökerező, keresztény erkölcsön és világnézeten felépülő nemzeti kultúrát akarunk.

85. A nemzetnevelés ügyét elsőrendű feladatunknak tekintjük. Kötelességünknek tartjuk az uralkodó lelki válság leküzdését, a nemzet lelki újjászületésének előmozdítását és az egységes magyar világnézet kialakítását. Nem ismerjük el a magas kultúra és népművelődés közt mesterségesen támasztott ellentét jogosultságát és a magyar nemzeti művelődés egysége és teljessége érdekében egyaránt fontos feladatunknak tartjuk magas kultúránk színvonalon tartását és népkultúránk hatványozott fejlesztését.

(Forrás: jobbik.net)

"A 'három gróf' (Teleki, Bethlen, Károlyi) kormánya után a murgai evangélikus tanító fiának miniszterelnöksége nem egyszerűen kormányváltozást jelentett. Gömbös G yula miniszerelnöki megbízásával ha rendszerváltás nem is ment végbe, de a rendszeren belül alapvetõ eltolódás vette kezdetét a konzervatív-liberális bethleni szisztémához képest. Alakja a tekintélyelvű - autokrata -, modernizációra törekvő jobboldali radikalizmus hatalomra kerülését jelképezte. Gömbös az elõzõekhez képest, már egy új generáció volt. Egyike volt azoknak, akik a politikával már 1918-19 traumája után kerültek kapcsolatba, így nem a 'boldog békeidőket' álmodták vissza, hanem egy új Magyarországot akartak felépíteni. A háborús vereséget és Trianont az internacionalizmusnak és a baloldali 'zsidó-szabadkőműves' rétegek művének tulajdonították. Velük szemben a keresztény és nemzeti Magyarország alternatíváját fogalmazták meg, melynek felépítésében a romlatlan parasztságra és a középosztályra számítottak." (Forrás: itt)

Szerző: rás  2010.07.27. 18:20 16 komment

Címkék: gömbös gyula

A bejegyzés trackback címe:

http://ras2.blog.hu/api/trackback/id/tr584929228

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Pocakos 2010.07.27. 19:22:14

"....(eddigi) politikámat revidiálnom kell..." - ez a híres mondása 1931-ből, miután feloszlatta fajvédő pártját és visszatért Bethlen pártjába, mert ráébredt, hogy a "zsidó tőke" nélkül nem megy. Az I. vh-ban győztes Olaszországgal kereste a kapcsolatot. Akkoriban a (Mussolini-féle) fasizmusért még a "zsidók" is lelkesedtek! (lásd pl. Szenes Hanna naplója) ezt ismered? http://www.historia.hu/archivum/2000/0003gergely.htm

Ismeretlen_46946 2010.07.27. 20:44:01

Pocakos: Gergely Jenő Gömbös-könyve is itt van a polcomon, s akkor most idézek "A kortársak Gömbös Gyula képe" alcímű Utószóból:"G. Gy. próféta, népének utolsó táltosa, holnapba tekintő magyar államférfi arca rajzolódik most elénk. Gömbös Gyulára... az első fajvédő magyarra, legelső tengelypolitikusra emlékezik, aki e sorokat olvassa... G. Gy. politikai öröksége letéteményesének vallja magát minden nacionalista politikus...G.Gy. tanítására hivatkozik az egész fajvédő, tengelybarát, antiszemita Magyarország." (Marschalkó Lajos szélsőjobboldali újságíró 1942) Kornis Gyula (1927-31: vallás- és közoktatásügyi államtitkár, 1938-39: az Országgyűlés elnöke) a naplójában: "A Gömbös-kormányzat, noha maga G. taktikai okokból...'a zsidókérdést revízió alá veszi', lényegében liberalizmus-ellenes, a nácizmus felé hajló politikát űz, kétségtelenül mérsékeltebb formában. De olyan személyekkel tölti meg a parlamentet és a hivatalokat, akik később... először földalatti, majd nyílt támogatói a nyilasmozgalomnak. Gömbös, ez a rendkívül megnyerő modorú, hatalmas vonzerővel... bíró katona-politikus, egyben kalandor, veti el kétségtelenül a sárkányfogakat, amelyek később fokozatosan a Darányi-Imrédy-Teleki-Bárdossy-kormányok alatt kinőttek."

Ismeretlen_115131 2010.07.27. 23:20:55

:) érdekes! Én teljesen a mondanivalóra koncentráltam... hogy milyen szép is az elképzelés - a nemzeti terv: " Politikánk célja a magyar nemzet felvirágoztatása, a nemzet minden tagja részére az elérhető legnagyobb erkölcsi és anyagi jólét biztosítása. Mivel ez a cél csakis szilárd alapokon nyugvó, határozott célkitűzésekkel dolgozó s erőteljes alkotmányos központi akarat által irányított független nemzeti állam keretén belül valósítható meg..." - és milyen veszélyes szösszenetek vannak benne elrejtve, amit nagyon nehéz kihallani, amikor mindenki vágyik valami nagyszerűre... és ... a történelem sokszor ismétli önmagát, bár jobb azt mondani, hogy a helyzetek vészesen azonosak tudnak lenni kortól és tértől függetlenül is. (ma Bp. - kb a harmincas évek Berlinjének egész jól megfelelne )A helyzet siralmasnak tűnik mindenesetre - nem szeretem!

Szó-szóró 2010.07.27. 23:26:58

rás és pocakos: szerintem most egymást hergelitek. Az érdekesség kedvéért most várok egy kicsit, és akkor visszatérek. (Return of the Szó-szóró.)

Ismeretlen_10155 2010.07.28. 08:54:35

a jobboldal egy részének nyíltan a Horthy-korszak politikai hagyománya az etalon (másik részének pedig burkoltan az, és ők a gulyáskommunizmus puha diktatúrájának módszereiből is merítenek). nincs mit csodálkozni a mai konnotációkon és áthallásokon. a liberalizmusellenes "demokrácia" mindig csak a kezdet, ám olyan szépen, mint a Horthyék alatt már nem fejlődhet ki az elnyomó állam sosem. túl sok a korlát a II. vh. utáni világban ehhez! (és még akkor is ezt mondom, ha egyesek vigyázó szemeiket a tízenöt évvel ezelőtti Belgrád felé fordítják.)

Szó-szóró 2010.07.28. 09:39:30

rás: vannak áthallások, de a leírtak döntő többsége ma is szalonképtelen. drc: igen, a szélsőséges állapotok már nem térhetnek vissza. Van egy nagyon nagy adag liberalizmus ellenesség, de azért azt ne feledjük, hogy ezt liberális celebjeinknek -kóka és stb- köszönhetjük.

Ismeretlen_31312 2010.07.28. 09:41:04

Katt: nagyon sántít a 30-as évek Berlinjét (vagy más német nagyvárosokat) párhuzamba állítani a mai Budapesttel. Akkoriban napirenden voltak a sokszor halállal végződő összecsapások a nácik és kommunisták között, a rendőrség pedig nem tudott úrrá lenni a helyzeten, vagy éppen félrenézett. Ha a 33 utáni Berlinre gondolsz, még kevésbé tartható a párhuzam. Rás: igazából az érdekel, amit csak sugalmazol, de nem mondod ki. Azzal kezded, hogy "Csak úgy eszembe jutott" a forrás pedig a Jobbik honlapja. Ezzel most azt mondod, hogy a Jobbik vállalja Gömbös politikai örökségét? Vagy valami másról van szó?

Ismeretlen_46946 2010.07.28. 10:27:27

Platen: A Jobbik - honlapja szerint is - tényleg vállalja Gömbös örökségét, de forrásként (újságírói illemből) csak azért tüntettem fel, mert csak ott találtam meg a 95 pontot, és ha már ott megvolt, akkor lusta voltam bemásolni a Romsics-szöveggyűjteményből. Amit pedig sugalmazok az nyilván nem a Jobbikról szól. De maradjon meg sugalmazásnak. :)) Egyébként én se vizionálom a 30-as évek elejének Berlinjét (amely nagyságrendekkel izgalmasabb, nyitottabb, kulturáltabb volt, mint a mai Budapest).

Ismeretlen_115131 2010.07.28. 11:31:03

sánta vagyok persze (nem voltam ott)- csakis az olvasmányaimra támaszkodhatom :). És nem egyoldalúan a politika vagy kultúra szemszögéből érzem a hasonlóságot, sokkal inkább a tömeg lélektanában és a hatásmechanizmusokat figyelembe véve. Azt, hogy nagy a káosz, nagyok a különbségek, elégedetlenség tapasztalható minden téren, hogy kilátástalanság bújik meg a lelkek legmélyén, hogy vágyálmok szintjén cselekednek sokan (várnak a csodákra) és hogy jönnek az önjelölt megváltók... és hogy lett egy Viktátor csúfnevű - centralizált hatalomra törekvő (kis termetű!)- vezér, aki igen jó retorikai képességekkel van megáldva. Közben pedig az egész világ és benne Európa is a béka segge alatt... azt már tudjuk, hogy mi lett a vége a 30-as éveknek, sőt! Azt is sejtjük (utólag), hogy miként volt lehetséges az őrült ötlet(ének) végrehajtása. Itt látom én a vészes hasonlóságot - nyilván erre a korra vetítve, azért más és más a megnyilvánulás...

Ismeretlen_46946 2010.07.28. 12:58:50

kattal: Persze, sok mindenben igaz a párhuzam. De az azért lényeges, hogy a mai Berlin ebből a szempontból kevésbé hasonlít az 1933-asra, mint a mai Budapest. És azt se gondolnám, hogy "a világ és benne Európa a béka segge alatt" lenne, noha nagyon sok mindent nem szeretek benne.

Andris 2010.07.28. 13:10:07

kattal: a hasonlóság nem vészes, mivel nincs hasonlóság. A centralizációt ne keverd össze a totális diktatúrával. (Ha Orbán közepes szónok és 190 cm magas lenne, akkor az aggodalmadat tápláló közös halmazban a recesszió maradna; az meg 10-15 évente mindig van, mégsem lett több diktatúra Európában)

Ismeretlen_10155 2010.07.28. 16:14:09

@Szó-szóró: azt, hogy liberális celebjeinknek köszönhetjük-e egyedül, vagy velük együtt annak a voluntarista hatalomra törésnek, amit a Fidesz és segédcsapatai adtak elő a politikai ellenség (már majdnem ellenfelet írtam) kikészítése céljából.

Pocakos 2010.07.28. 18:45:31

rás (2.): számodra mérvadó Marschalkó? Ő is a polcodon van? ;-) Nekem úgy tűnik, hogy mindkét „érved” a Komintern hagyományt követi: a(z olasz) fasizmust keverni a (hitleri) nácizmussal, mivel a szocializmus szóval „áthallás” van, azt mellőzni kéretik. A Kornis idézet tutti, hogy a háború után született („megrendelésre”), hiszen a felsoroltakról csak 1945 után lehetett ilyen „összefoglalót” írni. Marschalkó pedig „legitimálni” igyekszik a nyilas mozgalmat, amikor elődjének próbálja beállítani G.-t. A csúsztatás ott van, hogy M. elhallgatja: G. - a budaörsi csata „hőse” -, Bethlen pártjában kezdett, majd Bajcsy-Zsilinszkyvel (fajvédő) pártot alapított, amit később saját maga oszlatott fel 1928-ban, és visszatért Bethlenhez, Bajcsy pedig (később) a kisgazdákhoz igazolt. A 20-as években és 30-as évek elején az olasz fasizmus népszerű volt, már csak azért is, mert az irredentizmus ugyancsak olasz (Mussolini) „találmány”. (a többit lásd #1.) És ez NEM „hergelés” (hanem tények) ;-) PS. A 10-20-as évek (még élő) szülöttei közül többen talán nem véletlenül illették az utóbbi 20 év egyik vezéralakját "a kis Duce" jelzővel.

Ismeretlen_115131 2010.07.28. 22:15:26

No jó, én szívesen megnyugszom - de aztán legyen igazatok!

Ismeretlen_46946 2010.07.28. 22:48:57

Pocakos: Az olasz fasizmus valóban népszerű volt - akárcsak a nácizmus. A kettő "keverésére" pedig éppen Gömbös tett sikeres kísérletet, s később is mintha lett volna egymáshoz némi köze Mussolininek és Hitlernek. Ami Gömbös értékelését illeti, természetesen "mérvadónak" tekintem Marschalkót is, Kornist is, valamint a helyszűke miatt nem idézett (részben) népi írókat (Németh László, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond), akik kezdetben bedőltek Gömbös reform-ígéreteinek, majd nagyot csalódtak, valamint Bethlent, aki 1935-ben a Gömbös politikája miatti tiltakozásul kilépett a NEP-ből, a kormánypártból. Valamint mérvadónak tekintem a mai szélsőjobboldal Gömbös-imádatát is.

Szó-szóró 2010.09.13. 21:56:10

ez ma is érdekes lehetne